بابک حقی ۵-۱۰۶۱۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 70×50 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 3 از 3 + ای پی

between moment and soil babak haghi
بابک حقی ۵-۱۰۶۱۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان