بابک حقی ۳-۱۰۶۱۰

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 70×50 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 2 از 3 + ای پی

between moment and soil babak haghi
بابک حقی ۳-۱۰۶۱۰

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان