بابک حقی ۲-۱۰۶۱۰

۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 40×30 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 2 از 3 + ای پی

Babak Haghi
بابک حقی ۲-۱۰۶۱۰

۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان