بابک حقی ۱-۱۰۶۱۰

۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 40×30 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 3 از 3 + ای پی

between moment and soil babak haghi
بابک حقی ۱-۱۰۶۱۰

۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان