بابک حقی ۶-۱۰۶۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: ضربه دوازدهم

ابعاد: 50×70 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ فاین آرت

سال: 1396

ادیشن: 1 از 3 + ای پی

babak haghi the 12th strike
بابک حقی ۶-۱۰۶۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان