بابک حقی ۱-۱۰۶۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: ضربه دوازدهم

ابعاد: 60×40 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ فاین آرت

سال: 1396

ادیشن: 2 از 3 + ای پی

babak haghi the 12th strike
بابک حقی ۱-۱۰۶۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان