آرش فاتح ۲-۱۳۴۲

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه:پدیدارشناسی روح

ابعاد:  30x20x25 سانتی متر

تکنیک: چوب، توری فلزی و فنر فولادی

سال: 1397

 

Arash Fateh
آرش فاتح ۲-۱۳۴۲

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان