آرش فاتح ۲-۱۳۴۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: آمیختگی دو ساز

مجموعه:پیکرسازها

ابعاد:  80x90x100 سانتی متر

تکنیک: چوب گردو، گلابی، مس و سیم

سال: 1392

 

Arash Fateh
آرش فاتح ۲-۱۳۴۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان