امیرحسین جباری – ۱۱۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 100×70 سانتی متر

تکنیک:ترکیب مواد روی بوم

 

Amirhossein Jabbari
امیرحسین جباری – ۱۱۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان