امیرحسین دلبری -1 (آخرین اتفاق 99)

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 76 × 25 × 25 سانتی متر

جنس: برنز

 

 

Amir hossein Delbari
امیرحسین دلبری -1 (آخرین اتفاق 99)

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان