علیرضا سعادتمند -۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 75×150 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

علیرضا سعادتمند -۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان