علی گلستانه -۱(آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تکنیک: آبرنگ روی کاغذ

ابعاد:  64×50 سانتی متر

 

 

 

 

ALi Golestaneh
علی گلستانه -۱(آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان