علی قاسمی – ۳

 

ابعاد: 35×50 سانتی متر

تکنیک: ماژیک روی مقوا