علی قاسمی – 1 (آخرین اتفاق 99)

 

ابعاد: 35×50 سانتی متر

تکنیک: ماژیک روی مقوا