علی قاسمی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

 

ابعاد: 35×50 سانتی متر

تکنیک: ماژیک روی مقوا