سیامک زمردی مطلق ۱۴-۱۰۸۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: عکاسی تئاتر

ابعاد: 70×105 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی – عکاسی دیجیتال

ادیشن: 1 از 3

siamak zomorodi motlagh
سیامک زمردی مطلق ۱۴-۱۰۸۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان