“گذر” در اخبار و رسانه های ایران

در گفتگویی با هنرآنلاین استاد نظری نوری با اشاره به عاشقانه بودن آثار نمایشگاه گذار گفت: هنرمندان با هنر خودشان را متبلور و هرس می‌کنند و روح خود را از مسایل بیرونی و آلودگی‌ها دور می‌کنند. خط و آواز در میان هنرهای دیگر شرافت بیشتری پیدا کرده است. این دو هنر می‌تواند تاثیر بیشتری روی انسان‌ها بگذارد و آنها را به هم نزدیک کند.

رضا رینه‌ای هنرمند خوشنویس نیز در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: آریامنش از حرکت‌های بداهه و بدون طراحی در تابلو بهره گرفته است. نوع نگاه این هنرمند با رنگ‌برداری است که با متریال مختلف انجام شده است. آزادی و رهایی کاملا محسوس است تا جایی که ذهن مخاطب بیشتر به سمت حس رهایی می‌رود تا اینکه به خط در نقاشی جلب شود. با این نوع روایت آزاد، هنرمند می‌تواند در قالب‌های مختلفی اثر خلق کند. امیدوارم این نوع نگاه آزاد و رها در خوشنویسی و نقاشی‌خط ادامه پیدا کند.

احمد آریامنش هم درباره عنوان نمایشگاه توضیح داد: عنوان “گذر” به معنای عبور از جایی به جای دیگر به لحاظ مکانی، زمانی و تفکر است و نگاهم بیشتر متمرکز بر گذر و عبور فکری بود. من همیشه در حال گذر هستم و مانند یک رودخانه‌ام که نمی‌توانم یک جا بمانم.

این هنرمند افزود: امضا و حال و هوای کارهایم تغییر نمی‌کند و مکمل یکدیگر هستند؛ اما همان‌طور که خودم در طول سال‌ها تغییر می‌کنم این تغییرات در آثارم دیده می‌شود زیرا آثاری که خلق می‌کنم جزئی از من هستند.

او درباره تفاوت خوشنویسی و نقاشی اظهار کرد: خوشنویس در قید و بند قواعد است اما نقاش می‌تواند رها باشد من تجربه خوشنویسی دارم اما کار من نقاشی است و من تنها با حروف بازی می‌کنم

ادامه مطلب را در اینجا بخوانید.

تصاویر بیشتر