بزرگداشت اساتید هنر ایران

گالری مژده در طی سالهای فعالیت خود از ۱۳۷۸ تا کنون همواره مشوق و معرف هنرمندان جوان و نوظهور عرصه هنر ایرانی بوده است و در عین حال کوشیده ایم با اهتمام به احترام و حفظ جایگاه ارزشمند اساتید و ستون های شناخته شده هنر آثار هنری اصیل ایشان را به نسل جدید و معتبرترین بازارهای منطقه ای و بین المللی معرفی کنیم.

 

در این راه با برگزاری بزرگداشت ها، ساخت فیلم های مستند، چاپ کتاب و شرکت دادن آثار در رویدادهای مهم هنری برخی اساتید به ارتقای جایگاه ایشان پرداخته ایم. از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • بزرگداشت مرحوم مهدی سحابی (۱۳۹۸)
  • ساخت فیلمی مستند درباره مرحوم مهدی سحابی (۱۳۹۸)
  • بزرگداشت استاد میر احمد غفاری (۱۳۹۵)
  • مراسم رونمایی از کتاب استاد بهمن رضایی (۱۳۹۴)
  • بزرگداشت استاد آلبرت کوچویی (۱۳۹۴)
  • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی (۱۳۹۳)
  • چاپ کتاب استاد منوچهر نیازی (۱۳۹۳)
  • ساخت فیلم مستند زندگی استاد منوچهر نیازی (۱۳۹۳)