سکوت نامحسوس در رسانه های ایران

چیزی که در بدو ورود به نمایشگاه “سکوت نامحسوس” مخاطب را به چالش دعوت می‌کند؛ شیوه بیانگری این مجموعه آثار است که مخاطب را در تقابل با عنوان نمایشگاه و شیوه بیانگری آثار این هنرمندان قرار می‌دهد.

نیم‌تنه زنی معلق در هوا، شاهزاده‌ای قجری افسون‌شده در ماهیت مدال‌ها و نشان‌ها، مادر و فرزندی ایستاده در خزان با نگاهی به رشته‌های رنگی معلق بر درخت‌ها، مردمانی سرگردان در محیط شهری، زنی ایستاده در کنار عکس رادیولوژی و … جملگی آثاری هستند که بیانگر نگاه اجتماعی هنرمندان این نمایشگاه به محیط پیرامونی خود را نشان می‌دهند. نگاهی که گاه خیالی و حتی طنزگونه، مخاطب را دعوت به دنیای ذهنی هنرمند می‌کنند.

گوناگونی نگاه هنرمندان این نمایشگاه نیز بر جنبه‌های زیباشناختی این مجموعه افزوده تا مخاطب در یک بستر کلی با زوایای مختلفی از جنبه‌های هنری و شیوه بیانگری آثار روبرو شود.

این مجموعه آثار که توسط علی خالق در گالری مژده گردآوری شده، با انتخاب آثاری از هنرمندان باتجربه و شناخته‌شده، قصد دارد زوایای دید هر هنرمند به محیط پیرامونش را در جهت بازآفرینی معنا و شیوه بیانگری در معرض دید مخاطبان قرار دهد.

علی خالق درباره گردآوری آثار این نمایشگاه در گفت: در نمایشگاه “سکوت نامحسوس” هنرمندانی که سال‌ها در زمینه نقاشی فیگوراتیو فعالیت و دغدغه دارند را دعوت کردم و به نظرم یک نمایشگاه جذاب شکل‌گرفته است که در آن هر هنرمند قلم خودش را دارد.

متن کامل خبر را در هنرآنلاین بخوانید.

تصاویر بیشتر