بهرام حنفی

bahram hanafi


همه تلاش من در آثارم این است که خط به ادبیات وابستگی نداشته باشد تا پتانسیل و انرژی خود خط در کارها دیده شود.

 

از آثار نخستین نمایشگاه بهرام حنفی (کحل بصر) تمایل او به گرایشهای نوین خوشنویسی پیداست. شکسته نویسی بی پروا با حرکتهای سریع قلم در قالب آزاد و رهای سیاه مشق تا مجموعه ی «بشنو از نی» (۱۳۸۴) ادامه می یابد. دوره ی پرکاری که ویژگیهای شخصی در قلم او در آن شکل گرفته است .تاکید بر حرکتهای تمام قلم و اصل «قوت» بجای «ضعف» فشرده نویسی برای رسیدن به ترکیبهای محکم و پویا و بداهه نویسی. در «آذرنویسه ها» (۱۳۸۸) با خلق فضایی در نهایت خود انگیختگی و پرتحرکی او سرکشی و نوجویی اش را برای خروج از محدوده سنت خوشنویسی کاملا آشکار می کند هرچند هنوز حرکتهای واضحی از خط ثلث در آنها دیده می شود. مجموعه ی «چله نشینی» (۱۳۸۹) حنفی شاعرانه ترین و نقاشانه ترین آثار او را شکل می دهد که در آن بنوعی او در ریاضت چهل روزه خود و تکنیک شخصی اش را می یابد .مجموعه ی اسماء (۱۳۸۹) ،«مشق لیلی» (۱۳۹۰) و «خیام» (۱۳۹۱) در حقیقت گسترش همان تجربه در اندازه و فرمهای مختلف اوست.
به نظر می رسد نقطه کانونی این دوره از آثار بهرام حنفی همنشینی منحنی ها و انعطافهای خط شکسته با حرکتهای تهاجمی و گره ها و درگیریهای خط ثلث است که دریک فضای پر کشمکش شکل می گیرند. آنچه از حیث بصری این سطوح پر انرژی و پر تزاحم را جذاب می کند و هم بیننده عادی و هم اهل فن را بخاطر سطح تخت رنگها و ظاهر چاپ گونه اش به اشتباه می اندازد، راز تکنیک اجرایی اوست که حرکتهای سریع و کاملا بداهه اش را با قطعات نامعمول فلزی روی سطح پوشیده از رنگ با قدرت فیزیکی می نگارد.

محمد فدایی

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۵

تحصیلات

۱۳۷۶: فوق لیسانس پژوهش هتر از دانشگاه تربیت مدرس تهران عنوان پایان نامه تجزیه و تحلیل آثار درویش عبدالمجید طالقانی

۱۳۷۳: لیسانس صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران به عنوان پایان نامه تحلیل آثار

شکسته نویسی

۱۳۷۱: فارغ التحصیل از انجمن خوشنویسان ایران

۱۳۶۴: دیپلم علوم تجربی دبیرستان فروغی

رزومه

 

نمایشگاه ها:

۱۳۹۸  International art symposium and master class BRIAS – ترکیه ۲۰۱۹

۱۳۹۸-  نمایشگاه گروهی نقش نگاشته سه هزار هزار هزار بار نوشت ن چهار هزار هزار هزار بار دیدن گالری ورد

۱۳۹۸- نمایشگاه انفرادی _ رازنامه گالری ورد

۱۳۹۸ – نمایشگاه گروهی _ کادو آرت _ گالری سرزمین هنر

۱۳۹۷ – With my roots-group exhibition of Iranian contemporary artists(2018)

۱۳۹۷-  نمایشگاه گروهی _ یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر(طوبای زرین)

۱۳۹۷- نمایشگاه گروهی_چارسوی هنر، جشنواره هنرهای تجسمی فجر – باغ موزه قصر

۱۳۹۷- نمایشگاه انفرادی دیو نگاشت گالری مژده

۱۳۹۷-  نمایشگاه گروهی خط/معنا گالری ایده

۱۳۹۶- نمایشگاه انفرادی هورخش گالری مژده

۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی تنهانیستیم گالری ایرانشهر

۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی خط چهارم گالری ساربان

۱۳۹۵- نمایشگاه گروهی بازخوانی پیرامون گالری مژده

۱۳۹۵ –  Devonshire Solicitors Iran Evening in London (2016)

۱۳۹۴-  نمایشگاه (اکسپو) هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران،تهران

۱۳۹۴ – نمایشگاه انفرادی نقاشی خط نگاره خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۴ – Mom Against Poverty San Francisco Annual Fundraiser (2015)

۱۳۹۳ –  نمایشگاه گروهی تصویرسازی بندر و مه/ بندر انزلی

۱۳۹۳ – Mom Against Poverty San Francisco Annual Fundraiser (2014)

۱۳۹۳ –  نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری هنر ساری.

۱۳۹۱ –  نمایشگاه(اکسپو) آثار هنری فرهنگسرای نیاوران،تهران

۱۳۹۰ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل

۱۳۸۹ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل

۱۳۸۶ –  نمایشگاه انفرادی نقاشیخط گالری زر

۱۳۸۵ – نمایشگاه گروهی گالری زر آمل.

۱۳۸۵ – نمایشگاه انفرادی خوشنویسی گالری زر

۱۳۸۲ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل.

 

مشاهده و خرید آثار موجود بهرام حنفی
bahram hanafi birth place

زادگاه

bahram hanafi blue

آبی

2016 bahram hanafi

سخن رنگ

chelehneshini bahram hanafi

چله نشینی ها

مشق لیلی