رضا بیگناه

reza bigonah


هر دوره از نقاشی‌هایم  متاثر از چیزی، رویداد، یا اتفاقی‌ست که مرا ملزم به بیان خود کرده است

وقتی اندیشه‌هایم در کلمات نمی‌گنجند و به هیچ روی قابل بیان با شعر و نمایشنامه نیستند، نقاشی شکل دیگر بیان آنها می‌شود. خط و رنگ، ترکیبی از تجسم چیزی می‌شوند که ناشناخته‌ها  و انگاره‌هایی که گاه در تعامل و همزیستی‌اند و گاه در تضاد و روبروی هم قرار می‌گیرند، بر روی بوم می‌نشانند. هر دوره از نقاشی‌هایم  متاثر از چیزی، رویداد، یا اتفاقی‌ست که مرا ملزم به بیان خود کرده است. انسان، بطور کلی، به معنای وسیع کلمه محور تمام آنهاست. هر دوره اگرچه مستقل هستند اما در نهایت مضمون مشترکی دارند که درونیات مرا بازگو می‌کنند. در یک دوره خاطره و بازخوانی خاطره، شکل غالب آثار شده است و دوره‌ای دیگر، شعر مرا با خود به دنیای تصویر برده است؛ به این که چگونه می‌شود جوهرهَ شعر را با خط و رنگ تصور کرد. حتا در نقاشی‌های آبستره هم که به ظاهر هیچ نشانی از فیگور و اشیای آشنا نیست، باز به انسان، به آرامش و دغدغه‌هایش فکر کرده‌ام.

رزومه

محمد‌‌‌ رضا بیگناه
متولد ۱۳۴۹

تحصیلات :
۱۳۹۲ – لیسانس طراحی داخلی، کالج کانستوگا، کانادا
۱۳۷۹ – فوق لیسانس کارگردانی نمایش، دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۷۲ – لیسانس ادبیات نمایشی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نمایشگاه ها:

۱۳۹۸ – نمایشگاه انفرادی شاخه های بی قرار، گالری مژده
۱۳۹۶ – نمایشگاه انفرادی حضور، گالری مژده
۱۳۹۵ – نمایشگاه انفرادی، گالری اتونوما، تولوکا، مکزیک
۱۳۹۳ – نمایشگاه انفرادی، گالری کلوفر، گوئلف، کانادا
۱۳۹۲ – نمایشگاه انفرادی، گالری لاله، تهران، ایران
۱۳۸۸ – نمایشگاه مشترک عکس، گالری گلستان، تهران، ایران
۱۳۸۸ – نمایشگاه گروهی، گالری بن نوایی، تورنتو، کانادا
۱۳۸۷ – نمایشگاه گروهی، گالری آرتا، تورنتو، کانادا
۱۳۸۷ – نمایشگاه گروهی، گالری هیتایت، تورنتو، کانادا
۱۳۸۶ – نمایشگاه انفرادی، گالری هیتایت، تورنتو، کانادا
۱۳۸۶ – نمایشگاه گروهی، گالری لوپ، تورنتو، کانادا
۱۳۸۶ – نمایشگاه گروهی، گالری آرتا، تورنتو، کانادا
۱۳۸۵ – نمایشگاه انفرادی، گالری اداجیو، مونترال، کانادا
۱۳۷۹ – نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران، ایران

تصویر‌سازی کتاب کودک:

۱۳۹۶ – ” آوازهای کلاغ و شالو”، شعر کودک، سوشیانس حامدی
۱۳۹۵ – “سرزمین خورشید “، شعر کودک، حسین منصوری
۱۳۹۵ – ” هنری و پانکین”، داستان کودک، لین کافین
۱۳۸۹ – ” آواز کلاغ خارگی”، شعر کودک، سوشیانس حامدی

نمایش:
از سال ۱۳۷۱، نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی نمایشنامه های: زیبای آبوار، قلمرو ممنوع، لرزه‌های بی‌زمان، سوسوی پنهان ستاره‌ای کوچک، نظریه پنجشنبه، آرامش در آبی، با شب- دریا- موج، غروب دریاها، در تنگنای خرابه، زیر باران، از شفق خیس خیزران، مُردن روی بند رخت، لئوناردو پیکاسو(عروسکی)، بخت خفته، و…