اخبار نمایشگاه “مغاک – ۳” در رسانه ها

هنرآنلاین درباره مجموعه “مغاک، هستِ‌ناهست” نوشت: این مجموعه شامل هشت اثر از تازه‌ترین آثار افروز هوشنگ که در سال گذشته خلق شده‌اند در گالری مژده به نمایش درآمد.

در این مجموعه افروز هوشنگ خط به‌ مثابه مرز را از بین برده و واژه را به تکه پاره‌های از هم جدا تبدیل کرده است تا به‌نوعی، از هم گسیختگی و تکه تکه شدن جهان انسانی کنونی را به تصویر بکشد. گذار افروز هوشنگ از سنت نقاشی-خط به انتزاع در نقاشی مدرن، یک ساختارشکنی بی‌قید و شرط است برای رسیدن به مفاهیمی که با زندگی انسان عصر مدرن هم‌خوانی داشته باشد.

نگاهی به سه مجموعه آثار افروز هوشنگ نشان می‌دهد که در مجموعه نخست، “مغاک،هست” خط به‌عنوان محور تصاویر، به صورت موجز در پی انتقال نوعی هستی‌شناختی و اتفاقاً در واژه “هست” است. نوعی هست‌انگاری از خود واژه “هست” با بهره‌گیری از قابلیت تصویری خط فارسی شروع می‌شود تا در مجموعه دوم به صامت‌ترین و ساکن‌ترین و بی‌جان‌ترین عنصر طبیعت، آن‌گونه که در ضرب‌المثل‌های عامیانه شهرت دارد، برسد؛ یعنی سنگ.

خط-نقاشی در مجموعه “مغاک، میانه هست‌و‌نیست” که سوژه اصلی آن سنگ‌ها هستند، یک گام به نقاشی نزدیک‌تر می‌شود. سنگ‌های صامتِ ساکن در دل واژه “هست” و واژه “هست” در دل سنگ‌ها به‌نوعی در حال ارسال پیام به مخاطب خود هستند. افروز هوشنگ آگاهانه رد تکامل را در نقاشی‌هایش دنبال می‌کند تا اینکه در مجموعه سوم یعنی”مغاک، هستِ‌ناهست” انتزاع در نقاشی و از بین بردن خطوط می‌رسد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

دیگر رسانه ها

تصاویر بیشتر