زیر سقف شیشه ای

نمایشگاه انفرادی مجسمه های امیرحسین دلبری

۶ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

«سقف شیشه‌ای» داستان زنانی است که در طول تاریخ در چهارچوب‌های تنگ و گاه نامرئی زیسته‌اند و به‌رغم تلاش‌های بی‌شمار، گاه خسته و گاه حیران، از جامعه خویش سرخورده شده‌اند. آن‌ها، گاه بی‌آنکه بدانند، گرفتار کلیشه‌ها، سقف‌ها، دیوارها، سدها و قفس‌هایی شده‌اند که در مسیر موفقیت، متوقف‌شان کرده‌ است.

اصطلاح «سقف شیشه‌ای» که اول‌بار در سال ۱۹۸۶ میلادی در «وال استریت ژورنال» مطرح شد، نمادی است از تبعیض‌های جامعه در قبال زنان و موانع موجود بر سر راه آن‌ها برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر اجتماعی. در واقع، زنان همواره در طول تاریخ و در اکثر نقاط جهان، با سقفی روبه‌رو می‌شوند که گرچه نامرئی و نادیدنی است اما مانع محکمی است در برابر آن‌ها برای پیشرفت در جامعه‌ و دستیابی به آرزوهای بی‌شمارشان.

نمایشگاه حاضر، بیانی است استعاری از شرایط زنان، که با نور انداختن بر زوایای پنهان زندگی آن‌ها، مخاطب را به تفکری دوباره وا‌می‌دارد و کلیشه‌هایی را که همچون موضوعاتی بدیهی و روزمره در جریان زندگی با آن‌ها دست به گریبانیم به چالش ‌می‌کشد.