پشت فرداها شهریست – ۱۳۹۵

مجموعه «پشت فرداها شهریست» تعامل میان هنرمند و رویدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ست. ‌
این مجموعه صحنه‌ نمایشی‌ست که بازیگران آثارش تنها با تکیه بر واژه کوچک اما صبیح و قدرتمند «امید» دوباره قد علم می‌کنند، می‌ایستند و ادامه می‌دهند.
«بیاد» در مجموعه خود به انسان مؤمن که بر ترس‌ها و سختی‌های پیرامون خویش فائق آمده است آرمان شهری را نوید می‌دهد که پاداش شکیبایی و خیال پردازیِ شیرین اوست. زیرا که به اعتقاد او جاده زندگی با واقع‌بینی‌های تلخ به پایان می‌رسد و جایی که انسان تسلیم رنج می‌شود و دست از خیل‌پردازی می‌کشد، پایان راه اوست.