رویا شامحمدی

Roya shamohamadi


طرح، رنگ و موضوع ناخودآگاه به سراغم می‌آیند. همه چیز آن چیزی است که در طول کشیدن یک تابلو انسان در محیط اطرافش تجربه و حس می‌کند. بعضی وقت‌ها حتی کارم را با یک رنگ آغاز می‌کنم و بعد به رنگ دیگری می‌رسم.

گاهى تصور می شود یک تکنیک ناب و غیر معمول لازم است تا کارى در خور دیدن خلق شود و یا از موضوعات معمول پرهیز کرد که بتوانى حرف جدیدى مطرح کنى! ولى وقتى به کارهاى ارائه شده از رویا شامحمدى می رسید که پر از تکه چسبانى (کلاژ) و استفاده از خوشنویسى مکرر چند صد ساله نستعلیق و شکسته نستعلیق مواجه می‌شوى می‌بینى، می‌توان به تکنیک و موضوع بها داد و ارزش تکنیک را نیز معنا بخشید. کارهاى این هنرمند مجموعه‌اى غنى از مبانى و هندسه بصرى است که چشم و ذهن مخاطب را تا اعماق خواسته‌هاى هنرمند همراهى می‌کند. استفاده از نگاره‌هاى انسانى و حیوانى از یک طرف و از طرفى خوشنویسى در زمینه آثار، ابزار خوبى براى پیام‌رسانى مورد بهره‌بردارى قرار گرفته. نگاره‌هاى حیوانى و گیاهى آشکار و یا با واسطه به مفهوم مى‌پردازد و خوشنویسى بعنوان یارى‌رسان نوستالژیک و عمق بخشیدن به آثار، رسالت خود را پیش مى‌برد.

برای مشاهده و خرید آثار موجود رویا شامحمدی کلیک کنید.