رویا شامحمدی 16-1251 (آخرین اتفاق 99)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 40×50 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

 

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی 16-1251 (آخرین اتفاق 99)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان