کامبیز خدابنده ۲-۱۱۸۲

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  20×20 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سال: 1398

kambiz khodabandeh utopia
کامبیز خدابنده ۲-۱۱۸۲

۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان