کامبیز خدابنده ۱۹-۱۱۸۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

نام اثر: رویای نیمه شب

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  60×60 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سال: 1398

kambiz khodabandeh utopia
کامبیز خدابنده ۱۹-۱۱۸۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان