کامبیز خدابنده ۱۱-۱۱۸۱

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  50×50 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سال: 1398

kambiz khodabandeh utopia
کامبیز خدابنده ۱۱-۱۱۸۱

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان