جواد بیاد۲-۱۱۹۳

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه‌ی پشت فرداها شهریست

ابعاد: 200×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

سال: 1396

there is a city beyond tomorrows javad beyad
جواد بیاد۲-۱۱۹۳

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان