جواد بیاد۱-۱۱۹۳

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه‌: پشت فرداها شهریست

ابعاد: 160×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

فروخته شده