احد قدیری ۲-۱۱۶۲

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: کرگدن ها

ابعاد:  35×35 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد

سال: 1398

 

rhinos ahad ghadiri
احد قدیری ۲-۱۱۶۲

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان