احد قدیری ۱۳-۱۱۶۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: کرگدن ها

ابعاد:  35×35 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد

سال: 1398

 

ahad ghadiri rhinos 1
احد قدیری ۱۳-۱۱۶۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان