کامبیز خدابنده ۹-۱۱۸۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

نام اثر: ایرلند دوست داشتنی

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  150×150 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398

“این منظره واقعا وجود خارجی داره و ترنی که در پائین تصویر هست من را یاد یکی از ترانه‌های دمیس روسس می اندازد..”

این اثر را با آهنگ Goodbye My Love دمیس روسس ببینید و بشنوید.

kambiz khodabandeh utopia
کامبیز خدابنده ۹-۱۱۸۱

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان