جواد بیاد

javad beyad

جواد بیاد
نقاش

زینتزهخیرهغسیهزاظنطتذزاظلزغفهعیامید.ش

بیوگرافی

متولد۱۳۶۷

رزومه

۱۳۹۸ – نمایشگاه گروهی، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه انفرادی، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی ۴۰ انتخاب ، گالری نگر

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی سگ ، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی ۴۰ انتخاب ، گالری نگر

۱۳۹۶ – نمایشگاه انفرادی حرکت جهان به سوی ، گالری شکوه

۱۳۹۶ – نمایشگاه گروهی فعل دنیای معاصر ، گالری نگر

شرکت در نمایشگاه صداثرصدهنرمند گالری گلستان
شرکت درهفت نگاه ،کاخ نیاوران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *