جواد بیاد

جواد بیاد
نقاش

.بدی ها آغاز شد زمانی که خوب ها جای خوب ترها را گرفتند

به اعتقاد من هنر همکاری میان خدا و هنرمند است و عطبه ای است از جانب حق، و هرچه نقش هنرمند در بازی رنگ ها ، هدفدارتر و مسئولیت پذیرتر باشد، آثاری متعالی تر پدید می آید که پیوند دهنده روح و جسم آدمی با خالقش می باشد.

بیوگرافی

متولد۱۳۶۷

رزومه

۱۳۹۸ – نمایشگاه گروهی، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه انفرادی، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی ۴۰ انتخاب ، گالری نگر

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی سگ ، گالری شکوه

۱۳۹۷ – نمایشگاه گروهی ۴۰ انتخاب ، گالری نگر

۱۳۹۶ – نمایشگاه انفرادی حرکت جهان به سوی ، گالری شکوه

۱۳۹۶ – نمایشگاه گروهی فعل دنیای معاصر ، گالری نگر

شرکت در نمایشگاه صداثرصدهنرمند گالری گلستان
شرکت درهفت نگاه ،کاخ نیاوران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.