خوشنویسان مشغول کارند(۱) – وضعیت مرزی

نمایشگاه خط نقاشی های بهرام حنفی و محمد فدایی

۲۳ تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

ویژگی مشترک آثار محمد فدایی و بهرام حنفی در این نمایشگاه حول و حوش موضوع آثار است که به نوعی بازتابی از اضطراب زیستن انسان معاصر را به نمایش می گذارد.

همواره بشر در طول تاریخ با اضطراب و نگرانی روبرو شده است و بارها به شکل های مختلف به حبس و گرفتاری افتاده است و این چرخه تا زمانی که بشرهست و زندگی جریان دارد ادامه خواهد داشت؛ گویی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه قصد دارند با برپایی این نمایشگاه و نمایشگاه های آتی ” خوشنویسان مشغول کارند” این پرسش اساسی را مطرح کنند که آیا خوشنویسی و نقاشی خط می تواند پاسخ گوی نیازهای امروز جامعه هنری باشد و دغدغه های انسان امروز را از رنج ها و شادی و اضطراب را به نمایش بگذارد.

برگزارکنندگان نمایشگاه با برپایی این نمایشگاه و نمایشگاه های آتی زمینه‌ای را برای راه‌اندازی بحث های تئوریک درباره نقاشی خط بوجودآورده اند و قصد دارند شرایطی را فراهم کنند تا شاید پاسخی برای پرسش‌های کلیدی خود بیایند در واقع خوشنویسان مشغول کارند نمایشگاهی پژوهشی است و برگزارکنندگان تنها به صرف نمایش آثار اکتفا نکرده اند.

همچنین محمد فدایی در این نمایشگاه یک نقاشی خط را به نمایش گذاشته است؛ اثری که اتفاقا به فضای نقاشی بسیار نزدیک می شود و به نوعی به مخاطب تصویری از هول و ولای سوختن و آتش گرفتن را القاء می کند.

آتشی که مخاطب نمی داند آیا همچون آتش بر ابراهیم خلیل الله و یا سیاوش سرد خواهد شد یانه! و در کنار این اینستالیشن تعدادی شمع قرار داده اند که مخاطبان با روشن کردن این شمع ها به نوعی با این اثر درگیر می شوند که آیا فاجعه ای در راه است و برای فرا نرسیدن آن باید دعا کرد و یا نه بر گوری که مرده ای در آن نیست باید گریست!

وبا ارائه این اینستالیشن در واقع مفهوم و موضوعی که در خوشنویسان مشغول کارند به چالش کشیده شده است.

 

محمد فدایی یکی از هنرمندان این نمایشگاه در گفت وگو با خبرنگار تجسمی هنرآنلاین گفت: وضیعت مرزی تلاش من و بهرام حنفی است برای طرح این پرسش که آیا می توان در لحظات بحرانی و پر دلهره با خط احوال آدمی را تصویر کرد و خوشنویسی که برآمده از سنت تزئینی هنر ایرانی است را به کار گرفت؟

او افزود: توانایی فرم‌های خوشنویسی از معماری گذشته تا آثار معاصر واضح است. قابلیت های اکسپرسیو خوشنویسی هم بسیار بالاست و کافی است حرکات قلم کمی سریع و آزاد و رها شود و شاید کمی ابزار کار تغییر کند. سوال این جاست که آیا خوشنویس می تواند همچون یک نقاش چشم در چشم واقیعت بدوزد، توفان را دریابد و بی آن که برای بیان توفان از شعر و کلمه وام بگیرد مفهوم مورد نظر خود را بیان کند.

این هنرمند ادامه داد: نقطه تلاقی آثار من و بهرام حنفی در این است که آثار من و بهرام حنفی پرداختن به موضوع اضطراب جهان است. در هول و اضطراب زیستن و برای رسیدن به این موضوع، برای خلق آثارمان از تکنیک شستشو بهره گرفته ایم و درآثار هر دو به نوعی رنگ های شسته شده، لکه های کنده شده، ترکیب‌های هولناک و حرکت‌های ناگهانی قلم به چشم می خورد که اتفاقا برخلاف سنت رایج در خوشنویسی و نقاشی خط خلق شده اند.

فدایی از جمله هنرمندانی است که برای خلق آثارش از ابزار بسیار متفاوتی چون پمپ باد و سشوار استفاده می کند و پس از هر مرحله رنگ گذاری و کار؛ آثارش را با آب فشار قویی می شورد.

تصاویر بیشتر