بهرام حنفی

bahram hanafi


همه تلاش من در آثارم این است که  خط به ادبیات وابستگی نداشته باشد تا پتانسیل و انرژی خود خط در کارها دیده شود

از آثار نخستین نمایشگاه بهرام حنفی ( کحل بصر) تمایل او به گرایشهای نوین خوشنویسی پیداست .شکسته نویسی بی پروا با حرکتهای سریع قلم در قالب آزاد و رهای سیاه مشق تا مجموعه ی « بشنو از نی» ( ۱۳۸۴) ادامه مییابد.دوره ی پرکاری که ویژگیهای شخصی در قلم او در آن شکل گرفته است .تاکید بر حرکتهای تمام قلم و اصل « قوت» بجای « ضعف» فشرده نویسی برای رسیدن به ترکیبهای محکم و پویا و بداهه نویسی. در « آذرنویسه ها » (۱۳۸۸)با خلق فضایی در نهایت خود انگیختگی و پر تحرکی او سرکشی و نو جویی اش را برای خروج از محدوده سنت خوشنویسی کاملا آشکار میکند هرچند هنوز حرکتهای واضحی از خط ثلث در آنها دیده میشود.مجموعه ی « چله نشینی» (۱۳۸۹) حنفی شاعرانه ترین و نقاشانه ترین آثار اورا شکل میدهد که در آن بنوعی او در ریاضت چهل روزه خود و تکنیک شخصی اش را مییابد .مجموعه ی اسماء(۱۳۸۹) ،« مشق لیلی» ( ۱۳۹۰) و « خیام» (۱۳۹۱) در حقیقت گسترش همان تجربه در اندازه و فرمهای مختلف اوست.
به نظر میرسد نقطه کانونی این دوره از آثار بهرام حنفی همنشینی منحنی ها و انعطافهای خط شکسته با حرکتهای تهاجمی و گره ها و درگیریهای خط ثلث است که دریک فضای پر کشمکش شکل میگیرند.آنچه از حیث بصری این سطوح پر انرژی و پر تزاحم را جذاب میکند و هم بیننده عادی و هم اهل فن را بخاطر سطح تخت رنگها و ظاهر چاپ گونه اش به اشتباه میاندازد راز تکنیک اجرایی اوست که حرکتهای سریع و کاملا بداهه اش را با قطعات نامعمول فلزی روی سطح پوشیده از رنگ با قدرت فیزیکی مینگارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره همه ی مجموعه ها و آثار بهرام حنفی از وبسایت www.bahramhanafi.com دیدن فرمایید.

شانزدهمین

۱۳۹۵

خوشنویسان مشغول کارند

۱۳۹۳

بیوگرافی

متولد آمل –  ۱۳۶۴

کارشناسی ارشدگرافیک (ارتباط تصویری) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز ،دانشکده هنر و معماری – ۱۳۹۱

۱۳۹۷ –  تدریس در دانشکده خبر تهران

۱۳۹۴-  تدریس در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران

۱۳۹۳ – تدریس در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تهران

۱۳۹۳ – تدریس در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد آمل

۱۳۹۱ ۱۳۹۳ تدریس در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ،غیر دولتی مازیار.

۱۳۹۰ –  موسس آموزشگاه آزاد خوشنویسی خیالانه

۱۳۸۹ – مدرس آموزشگاه آزاد هنری سرای آفرینش.

 

مدارک دوره های تخصصی:

۱۳۸۵- مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران  .

۱۳۸۵- عضویت در انجمن خوشنویسان ایران .

 

سوابق چاپ اثر در کتاب :

چاپ اثر هنری نقاشیخط در کتاب گلستان قلم /نشر پاشا/ ۱۳۹۲ .

چاپ اثر در کتاب سالیانه هفت نگاه ۱۳۹۴ .

 

مقالات پژوهشی:

نمادشناسی تطبیقی رنگ های سپید، سرخ و سیاه در اندیشه ی شیخ اشراق و شمایل مِهر در مهرابه های کیشِ مهرغربی.

۱۳۹۸ – موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران / سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

۱۳۹۵ – پیرامون مهرآیینی و زیباشناسی هنر ایران فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت

۱۳۹۲ – گردونه ی مهر (سواستیکا و هم نشانی آن با شمسه ) فصل نامه ی اباختر،شماره ۲۴

درخت اشویی در حکمت خسروانی و حکمت اشراق  فصل نامه ی اباختر،شماره ۲۵

رزومه

 

نمایشگاه ها:

۱۳۹۸  International art symposium and master class BRIAS – ترکیه ۲۰۱۹

۱۳۹۸-  نمایشگاه گروهی نقش نگاشته سه هزار هزار هزار بار نوشت ن چهار هزار هزار هزار بار دیدن گالری ورد

۱۳۹۸- نمایشگاه انفرادی _ رازنامه گالری ورد

۱۳۹۸ – نمایشگاه گروهی _ کادو آرت _ گالری سرزمین هنر

۱۳۹۷ – With my roots-group exhibition of Iranian contemporary artists(2018)

۱۳۹۷-  نمایشگاه گروهی _ یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر(طوبای زرین)

۱۳۹۷- نمایشگاه گروهی_چارسوی هنر، جشنواره هنرهای تجسمی فجر – باغ موزه قصر

۱۳۹۷- نمایشگاه انفرادی دیو نگاشت گالری مژده

۱۳۹۷-  نمایشگاه گروهی خط/معنا گالری ایده

۱۳۹۶- نمایشگاه انفرادی هورخش گالری مژده

۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی تنهانیستیم گالری ایرانشهر

۱۳۹۶- نمایشگاه گروهی خط چهارم گالری ساربان

۱۳۹۵- نمایشگاه گروهی بازخوانی پیرامون گالری مژده

۱۳۹۵ –  Devonshire Solicitors Iran Evening in London (2016)

۱۳۹۴-  نمایشگاه (اکسپو) هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران،تهران

۱۳۹۴ – نمایشگاه انفرادی نقاشی خط نگاره خانه هنرمندان ایران

۱۳۹۴ – Mom Against Poverty San Francisco Annual Fundraiser (2015)

۱۳۹۳ –  نمایشگاه گروهی تصویرسازی بندر و مه/ بندر انزلی

۱۳۹۳ – Mom Against Poverty San Francisco Annual Fundraiser (2014)

۱۳۹۳ –  نمایشگاه گروهی نقاشی / گالری هنر ساری.

۱۳۹۱ –  نمایشگاه(اکسپو) آثار هنری فرهنگسرای نیاوران،تهران

۱۳۹۰ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل

۱۳۸۹ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل

۱۳۸۶ –  نمایشگاه انفرادی نقاشیخط گالری زر

۱۳۸۵ – نمایشگاه گروهی گالری زر آمل.

۱۳۸۵ – نمایشگاه انفرادی خوشنویسی گالری زر

۱۳۸۲ –  نمایشگاه گروهی گالری زر آمل.